nuManaGa.com

Türk’ün Hoşgörüsü

   Türkler yıllar boyunca güçlü devletler kurmuş ve de  bu devletlerin içinde yaşayan farklı toplulukların huzur içinde yaşamasını sağlamışlardır. Her dine ve farklı kimlikte olan insanlara saygı Türk’ün hoşgörüsünün ve farklılıklara verdiği değerin en önemli göstergesidir. Selçuklu, Osmanlı gibi geniş bir coğrafyada hüküm süren devletler, topraklarında yaşayan insanların dillerini konuşmalarına, mensubu oldukları dinin gerekliliklerini yerine getirmelerine, gelenek ve göreneklerine uygun yaşamalarına mani olmamış, aksine destek olmuşlardır. (Devamını Oku)