nuManaGa.com

Tereyağı – Ekmek Tekniği

Verilen bir problemin, bir soru ya da konu üzerinde öğrencilerin önce tek başlarına düşündükleri, daha sonra arkadaşları ile bir araya gelerek düşüncelerini tartıştıkları bir tekniktir.

ÖZELLİKLERİ

 

  • Öğrenciler ilk önce verilen konu üzerinde tek başlarına düşünürler.
  • Kendi fikirlerini oluşturan öğrenci, diğer arkadaşlarıyla bu fikri tartışır.
  • Son olarak da ulaştıkları sonucu sınıfa sunarlar. (Devamını Oku)

Eğitimde Bulmaca

BULMACA NEDİR?

Bulmaca, çeşitli biçimlerde düzenlenen düşündürerek ve aratarak buldurmayı amaç edinen oyunlardır.

Günümüzde daha çok gazete ekleri ile sunulan bulmacalar çok farklı çeşitlerde olup her yaştan insanın zevkle uğraştığı bir oyun haline gelmiştir. Eğlendirmesinin yanı sıra düşünmeye, akıl yürütmeye sevk etmesi, kolay öğrenmeyi ve de öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlaması yönüyle de eğitim alanında kendisine yer bulmuştur. (Devamını Oku)

Eğitimde Mahkeme Tekniği

 Sınıfta sanal bir mahkeme kurulması şeklinde uygulanan birçok öğrencinin etkinliğe yani derse katılımını sağlayan aktif öğrenme tekniğidir.

ÖZELLİKLERİ

 Eğitimde mahkeme yöntemi, gerek hazırlık gerekse uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrenci merkezli eğitimi esas alır.

 Amaç öğrencileri öğrenme süreci boyunca etkin kılmak, bu süreç içerisinde neşeli vakit geçirmelerini ve öğretilenlerin kalıcılığını sağlamaktır. (Devamını Oku)

Eleştirel Düşünme

 Tanımı:

 Eleştirel düşünme, bireylerin kendi kontrolleri altında yaptıkları, alışılmış olanın engellendiği, önyargıların, varsayımların ve sunulan her türlü bilginin sınandığı, değerlendirildiği ve farklı yönlerinin, sonuçlarının tartışıldığı, değerlendirildiği düşünme biçimidir.

Uygulanışı:

•Sınıf altı kişilik gruplara bölünür.

•Her gruba konuyla ilgili materyaller verilir. (Devamını Oku)

Philips 66 Öğretim Tekniği

 TANIMI:

  Bu teknik aynı zamanda bir grup tartışması yöntemidir. Tartışma, konunun ‘niçin’ ini ortaya koymaya yarayan, öğrenci merkezli bir yöntemdir.  Philips 66 tartışma tekniği ise tartışma yöntemlerinden biridir.

 UYGULANIŞI:

Konu öğretmen tarafından belirlenir.

Sınıf 6 gruba bölünür.

Gruplar kendi arasında 1 başkan ve 1 sekreter seçer.

Tartışma kuralları oluşturulur. (Devamını Oku)

Flaş Tekniği

1.TANIMI

Verilen konu ile ilgili öğrencilere ilk önce teker teker konuşarak, düşüncelerini belirtme imkânının sunulduğu, tüm fikirlerin alınmasının ardından tüm söylenenler ile ilgili bir tartışmanın açıldığı, dinlemeye ve kavramaya ağırlık veren bir öğrenme tekniğidir.

2.ÖZELLİKLERİ

1-Yeni öğrenilen konu ile ilgili öğretmenin bir soru, bir problem ortaya koyması ile teknik uygulanmaya başlar.

2-Öğrenciler kişisel deneyimlerini de ekleyerek sıra ile konuşurlar.

3-Bir öğrenci fikirlerini paylaşır iken diğer öğrenciler herhangi bir tepki vermeden dinlemeyi sürdürürler. (Devamını Oku)

Sandviç Tekniği

1.TANIMI

      Farklı aşamalardan oluşan, öğrencileri ilk önce bireysel daha sonra grup ile çalışmaya teşvik eden çok katmanlı bir öğrenme tekniğidir.

2-UYGULANIŞI:

  Tereyağ-ekmek tekniği ile karıştırılması mümkün olsa da, sandviç tekniğinde Tereyağ-ekmek tekniğinden daha çok aşama gözlenir.

 1- Öğrenciler ilk önce bireysel olarak çalışmaya başlangıç yaparlar.

2- Kendi fikirlerini oluşturan öğrenci, diğer arkadaşları ile bu fikrini paylaşır. (Devamını Oku)