nuManaGa.com

Servet’i Fünun Edebiyatı Hakkında Kısa Bilgi

  Bu edebiyat Servet’i Fünun Dergisi etrafında başlar. T.Fikret’in yazı işleri müdürü olması ile derginin çehresi değişir.

Şairler: T.Fikret, Hüseyin Siyret, Cenab Şahabettin, Ali Ekrem, Süleyman Nazif

Romancılar: Halid Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahid

  Eski edebiyatçılara karşı cephe kurmak isteyen Recaizade, Fikret’i derginin başına getirir.Verilen eserlerin siyasi yanı yoktur. Yazarlar daha çok içine kapanıktırlar ve bu nedenle hayal dünyalarını eserlerine yansıtmışlardır.Estetik ilk defa “Hikmet’i Bedai” ile bu derginin sayfalarında tanıtıldı.

  Servet’i Fünuncular’a en ağır eleştiriyi “Dekadanlar” adlı makalesi ile Ahmet Mithat yapmıştır.

  Dışarıdan gelen eleştiriler bertaraf edilince kendi aralarında anlaşmazlıklara düştüler. İlk eleştiri Ahmet Şuayb’den geldi olumlu karşılandı. Fakat Ali Ekrem’in eleştirisi ağır geldi ve Ali Ekrem dergiden ayrıldı.

  Daha sonra maddi anlaşmazlıklar nedeniyle Fikret dergiden ayrıldı. Yerine Hüseyin Cahid geçti. Dergi bir süre devam etse de Hüseyin Cahid’in “Edebiyat ve Hukuk”adlı eseri kışkırtıcı bulunup dergi kapatıldı. Daha sonra açılsa da artık edebiyat üzerine yazılar yayımlanmadı.

ŞİİR

  İlk hedef tanzimatın modernleştirmek için ortaya koyduğu fakat gerçekleştiremediği tüm esasları gerçekleştirmekti.Şiirde sınırlılıklar kaldırıldı. Her şey şiirin konusu olacak denildi. Aşk, tabiat, aile hayatı başı çeker.

  Fikret kendi üslubunu oluşturmaya çalışır. “Hasta Çocuk” adlı manzumesi ile adım atar ve “Seza” ile kesinleştirir.Fikret 1899’dan sonra sosyal konulara meğillenir.”Demircilerin Grevi” adlı Fransız şiiri için dergide yazdığı yazıda sosyal şiirin önemini vurgular.

  T.Fikret’in sosyal konulara yöneldiği ilk şiir Şehrayin’dir. Ardından “Sis” takip eder.Sonraları inzivaya çekilir. Ta ki Abdülhamid tahttan indirilene kadar.Bu olaydan sonra Hüseyin Cahid ile birlikte Tanin Gazetesi’ni kurdu. Burada yayınladığı Rücu şiiri ondaki karamsar havanın dağıldığını gösterir.

ROMAN VE HİKÂYE

  Romantizm etkisi vardır. Namık Kemal etkisi çoktur.Sosyal konulara çok az değinmişlerdir.Yanlış batılılaşmayı yazmışlardır..

  Vakaların zengin kimseler tarafından yaşandığı doğru değildir. Sadece olayların İstanbul’da geçtiği doğrudur.

  En kusurlu yönleri dil ve üsluptur.

  En güçlü ismi Halid Ziya’dır.(Mai ve Siyah, Aşk’ı Memnu)

  Diğer bir isim Mehmet Rauf’tur. Eylül ile büyük şöhret yakaladı. Eserlerinde çevre ve olaylar değil psikolojik çözümlemeler önemlidir.

YAZIYI BEĞENDİN Mİ? DURMA PAYLAŞ!
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Yorum Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
egitim numanaga.com
Flaş Tekniği

1.TANIMI Verilen konu ile ilgili öğrencilere ilk önce teker teker konuşarak, düşüncelerini belirtme imkânının sunulduğu, tüm fikirlerin alınmasının ardından tüm...

Kapat