nuManaGa.com

Kitap Tanıtımı – İki Şehrin Hikayesi

  Roman tanıtımı edebiyat öğretmenlerimizin öğrencilerine ödev olarak verdiği konuların başında gelmekte. Özellikle klasiklerin bu ödevlere konu olması kuvvetle muhtemel. Öğrenci milleti nasıl yapar bu ödevleri? Verilen kitabı okur mu? Okumaz! İnternetten bulur, geçiştirir. Forum sitelerinin roman özetleri ile dolup taşmasına ve oldukça fazla ilgi görmesine şaşırmamak gerek. Bu konuya ben de el atmak istedim. İnternetten araklanan ödevlerden biri olacağını biliyorum ama gayem sadece bilgi vermek ve tanıtımın nasıl yapılacağını göstermek. Haydi başlayalım!

A.  ROMAN HAKKINDA BİLGİLER

1. Romanın adı: İki Şehrin Hikayesi
2. Romanın yazarı: Charles DİCKENS
3. Basıldığı yer / tarih:Altın Yayınevi / 1980
4. Sayfa sayısı:380  

B. ROMANDAKİ OLAYIN İNCELENMESİ 

1. Olayın Özeti 

  1775 yılının dondurucu bir kasım gecesinde eski ve saygı duyulan Tellson bankasının temsilcisi Mr.Jervis Lorry, bir posta arabasıyla Dover şehrine gider.Orada son günler, Londra’dan geri dönmesi için ülkesine çağrılan Lucie Manette adında güzel bir Fransız ile buluşacaktır. Birlikte Paris’e giderler. Manette ‘nin babası, Dr.Manette,Defarge’lerin meyhanesinin üstündeki küçük bir tavan arasında gizlenmektedir. Dr.Manette Bastille hapishanesindeki bir hücrede tek başına 18 yıl hapis tutulmuştur. Şimdi, ruhsal dengesi bozulduğundan İngiltere’ye mülteci olarak götürülecektir. Lorry ve Luci Manette’nin Paris gezisine Tellson bankasının Jerry Cruncher adında sadık,garip görünüşlü bir hizmetkârı da eşlik eder.  

  Defarge’lerin meyhanesi, Paris’teki ihtilalcilerin merkezidir. Eski rejimin baş düşmanı olan Defarge’ler tavan arasını Dr.Manette’ye vermişler ve Dr.Manette de her gün geçmişini hatırlamaya çalışmıştır. Bu arada Bn.Defarge ihtilâl geldiği zaman ortadan kaldırılmasını istediği bütün aristokratların adlarını içeren garip bir atkı örmektedir.
  Lucie ve Jarvis Lorry’nin yaşlı Dr.Manette’yi Londra’ya getirmelerinden beş sene sonra, John Barsad adındaki bir adamın İngiltere aleyhine casusluk yapmakla itham ettiği Charles Darney adındaki bir Fransızca öğretmeninin yargılanmasında bulunurlar. Manette’ler beş sene önce Fransa’dan İngiltere’ye dönerlerken Darney’e vapurda rastladıklarını söylerler.Darney’I parlak bir avukat olan,Sydney Carton kurtarır. Carton sanığa o kadar benzer ki diğer avukat Mr.Stryver,sanığı “tanıyanlar”ın ifadelerini alt üst eder. 

  Yargılanmadan sonra, Darney ve Carton Manette’lerin mütevazı evlerini sık sık ziyaret ederler.Darney’in St.Evemonde’ler denen bencil Fransız aristokratlarının mirasçısı oldukları anlaşılır.Onlarla hiçbir alışverişte bulunmamaya karar veren Darney Londra’da yaşamaya karar vermiştir. 

  Parlak fakat istikrarsız biri olan Carton,Mr.Stryver’ın davalarının hazırlanmasıyla görevlendirilirse de çok defa sarhoş olduğundan duruşmalarda hazır bulunamaz.Her iki genç de Lucie ‘ye kur yaparlar.Darney’i seçtiği zaman Carton asil bir hareketle Lucie’nin seçtiği bir kimse için hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyler. 

  Darney ve Lucie evlenirler.Fransa’da ihtilâl patlayıp, ihtilâlciler Bastille hapishanesini basarak mahkumları serbest bıraktıkları zaman, küçük kızları altı yaşındadır.Charles Darney’in amcası St.Evrémondé Markisinin kullandığı arabanın küçük bir çocuğu öldürmesi Fransız köylülerini öfkelendirmiştir.Çocuğun babası Markisi mahkemeye getiremeyince,yatağında öldürmüş ve bunun sonucunda da asılmıştır. 

  Bir gün İngiltere’deki yeni St.Evrémondé Markisine bir mektup gelir.Darney, mektuptan, ailesinin eski hizmetçisinin ihtilâlciler tarafından hapsedilir.Markis’e müdahale ederek kendini kurtarmasını rica eder.Çünkü tutuklandığı zaman Charles’in emirlerini yerine getirmeye çalışarak halka aile namına tazminat vermektedir.Darney,şerefli bir düşünceyle,Fransa’ya giderek bir şeyler yapmaya karar verir.
Böylece,Paris’e Tellson bankasının bu şehirdeki bir işini yönetecek Jarvis Lorry ile birlikte gider.Darney,şehre gelir gelmez,ülkeye dönen bir aristokrat diye tutuklanır.Haber İngiltere ulaşır ulaşmaz,Lucie ve Manette,yardım için Fransa’ya giderler.Bastille zindanında uzun yıllar hapsedilen Dr.Manette, bu olayın damadının kurtulmasına yardımcı olacağını düşünür. 

  Manette’ler Paris’e geldiği zaman terör rejimi tam bir egemenlik kurmuştur. Kana susamış ihtilâlciler,yaşlı doktora saygı gösteriyorlarsa da,Defarge’lerin St.Evrémondé ailesi mensuplarına besledikleri nefret öylesine derindir ki,Darney mahkeme önüne çıkarılmadan önce,bir buçuk yıl hapis yatar.Bütün bu süre zarfında Lucie kocasını göremez. 

  Darney ,sonunda mahkeme önüne çıkarılır.Bn.Defarge mahkeme salonunun ön sırasında oturur,şeytani atkısını örer ve Darney’in öldürülmesini ister.Charles, St.Evrémondé’lerle hiçbir alış-verişi olmadığını söyler ve gerçekte ailenin servetinin yıllarca zarar verdikleri halka geri verilmesini emrettiğini söyler. Halkın saygı duyduğu Dr.Manette adının lehine konuştuğu zaman, mahkemedeki dinleyiciler kendisini alkışlarlar.Darney serbest bırakılır.Mahkeme kendisini serbest bırakmakla beraber,Darney’in Fransa’dan İngiltere’ye gitmesine izin vermez.Manette’ler bu zaferi henüz kutlamamışlardı ki, Darney yeniden tutuklanır.Defarge’ler ve kimliği belirtilmeyen esrarengiz bir tanık onu, halk düşmanlığıyla suçlamıştır. Darney,hücresinde teselli edilemez bir durumda kendisini suçlayanın kim olabileceğini , Lucie’nin eski sadık hizmetçisi Bn.Pross , uzun yıllardır görmediği kayıp kardeşini Paris sokaklarında görür.Bu senelerce önce İngiltere’deki mahkemede Darney aleyhine tanıklık yapan hain John Barsad’dır. 

  Şimdi,Sydney Carton da Paris’tedir.İhtilâlcilerin bir casusu olarak Barsad’la görüşür. Kendisini, daha önce İngiltere için casusluk yapmış biri diye teşhir edeceği tehdidinde bulunarak, onunla gizli bir antlaşma yapar.
Darney’in yeni mahkemesinde,Mr.Deuarge,St.Evrémonde’ları iğrenç suçlamalarla karalayan bir liste çıkarır.Adam, Dr. Manetta’yı da, Darney aleyhindeki tanıklar arasında gösterir. Bu önemli belge, ihtiyar doktor tarafından Bastille’deki hapis hayatı sırasında yazılmış ve ihtilâlciler burasını ele geçirdikleri zaman Defarge,Dr.Manette’nin hücresinde bulmuştur. 

  Belgede St.Evrémondé Markisinin dehşet saçan bir suçu nasıl işlediği ve tutuklandığı anlatılmaktadır.Soyluların hukukuna göre Markis Bn.Defarge’in kız kardeşi yoksul bir kızın ırzı geçmiştir.Kız ölüm döşeğindeyken Dr.Manette Evrémondé ailesini lanetlemektedir. 

  Uzun yıllar unutulan bu belgenin hakimler üzerinde etkisi olur.Bunu yazdığını reddetmesine ve hakimlerden merhamet dilemesine rağmen,Dr.Marnette’nin sözleri göz önüne alınmaz Darney’in atalarının işlediği suçların cezasını çekmesi kanaatiyle 24 saat içinde giyotinle öldürülmesine karar verilir.Fakat yıllardı kendisini terkeden Sydney Carton, şimdi sevdiği kadının kocası adına hareket etmeye karar verir.Şantaj yaptığı Barsad’ın yardımıyla, Barney’in hücresine girmeyi başarır.Kendisi ile elveda içkisi içeceğini söyleyerek Barney’in içkisine uyuştutucu madde katar ve onunla elbiselerini değiştirir.Mahkuma çok benzediğinden Carton,Darney’in adına giyotin altına yatacaktır. 

  Bu arada Bn.Defarge Lucie’nin küçük kızı da dahil bütün aileyi ihbar etmek için Manette’nin evine gider. Bn.Pross Darney’ler Fransa’dan kaçarken onun onları yakalamasını engeller.Bu sırada Bn.Defarge Bn.Pross’la boğuşurken kendi silahıyla kendini öldürür. 

  Tüm bu olaylar olurken Carton giyotine götürülüyordur.İdam anı gelip giyotin düşmeden önce söylediği söz aynı zamanda kitabında sonu olur:
“Şimdiye kadar yaptığım her işten çok daha iyi bir iş yapıyorum.Şimdiye kadar böyle bir huzura kavuşmamıştım.” 

2. Olaydaki Kişiler, Kişilerin Fiziksel ve Ruhsal Özellikleri 

 • Dr.Alexandre Manette: Bir zamanların güçlü parlak doktoru;Bastille zindanında geçirdiği on sekiz sene sonunda hemen hemen yıkılmıştır.
 • Lucie Manette: Dr. Manette’nin kızı,Darney’in karısı;kocasına ve ailesine bağlı bir kadın.
 • Charles Darney:St.Evrémondé Markis’ininin ve aristokratların zulmüne karşı cephe alan yeğeni.
 • Sydney Carton:Kendi kendisini yıkan,fakat parlak bir avukat.
 • Madam Defarge:Aristokratlardan intikam almaktan başka bir şey düşünmeyen biri.
 • Bn.Pross:Lucie’nin kaba ve güçlü hizmetçisi ve arkadaşı.
            

3. Olayın Geçtiği Yerler 

  Romanın adından da anlaşılabileceği gibi olaylar Londra ve Paris kentlerinde geçmektedir. 

4. Olayın Meydana Geldiği Zaman: 

  Romanda olaylar 1789 Fransız İhtilali’nden 5-6 yıl öncesinde başlar ve 1789 Fransız İhtilali döneminde yoğunlaşır. 

5. Romanın Dil ve Anlatım Özellikleri 

  İki Şehrin Hikayesi romanı oldukça akıcı ve yalın bir anlatıma sahiptir. Bu nedenle birkaç saat içinde okunabilecek bir niteliktedir.
Romanda, Fransız İhtilali dönemindeki halkın sosyal ve ekonomik durumu toplumun psikolojisini oldukça iyi yansıtılmış ve ihtilali hazırlayan nedenler ortaya konulmuştur. 

Romanın Türü 

Gerçekçi roman.

Romanın Ana Fikri

  Sevgi, şefkat, yardımlaşma, merhamet ve acıma gibi duygular insanı insan yapan değerlerdendir. Kan ve şiddetle hiçbir sorunun çözüme ulaştırılamayacağı vazgeçilmez bir gerçektir. Roman intikam duygusunun insanı insan yapan özelliklerini kaybettirdiği gerçeğini karşımıza çıkarmıştır. Hayattaki bütün zorluklara rağmen kendi onurumuz ve düşüncelerimiz doğrultusunda mücadele etmemiz gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Kişisel Görüş

  İhtilal gerçekleştirilirken pek çok masum insanın katledilmesi bizlere insanoğlunun kin ve intikam alma duygularının sonucunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bugün aynı duygular maalesef daha başka toplumlarda tüm canlılığını korumaktadır. İnsanoğlunun en değerli varlığı olan sevginin hatırlanması adına, usta bir yazar olan Charles Dickens’ın bu romanı gerçekten okunmaya değer..

C. YAZARIN HAYATI,SANATI VE ESERLERİ HAKKINDA BİLGİ 

  Charles DACKENS: Memur bir babanın oğlu olarak 1812 yılında doğan Dickens’ın ilk yılları refah içinde geçse de babasının borçları yüzünden hapse girmesiyle sefaletle tanıştı. Henüz 11 yaşında iken bir boya fabrikasında çalışmak zorunda kalan Dickens iyi bir öğrenim göremedi. 15 yaşında bir avukatın yanına giren genç Dickens, öğrenmeye meraklı olduğu için boş zamanlarında stenografi öğrendi.Mizah yanı çok güçlü bir insandı. Boz takma adıyla yayınladığı resimli mizah hikayeleri çok beğenildi. İnsan karakterlerini çizmede çok başarılı idi.Oldukça üretken ve İngiliz edebiyatının gerçekçi yazarlarındandır Özellikle toplum sorunlarını işledi.Romanda kişiler basit tabakalardan seçilmesine rağmen,davranışları,karakterleri,konuşmaları ile günlük hayatta sık sık rastlanan kişilerdir.Aslında bu kişilerle İngiliz toplumunun düzeltilmesi gereken kurumlarını;sözgelimi borçlu hapishaneleri,fabrikaları,yatılı okullar gibi konuları eleştirmiştir.Bu yönüyle bir sosyal reformcu yazar niteliği göstermektedir.Kendisinden sonra gelen bir çok sanatçıyı etkiledi. Romancılığının yanı sıra gazeteciliği, tiyatro yazarlığı, politikayla ilgisi ile yaşamı süresinde büyük üne kavuşan Charles Dickens, bugün de birçoklarınca İngiliz romanının en büyük adı sayılır. 1837’de Catherine Hogarth ile evlendi. 1858 yılında karısından ayrılan Dickens, bu dönemden itibaren yine sık sık seyahate çıktı, konferanslar verdi. Ama sonunda çok yoruldu ve Gadshill’deki evinde istirahate çekilmek zorunda kaldı. 1870 yılında öldüğü zaman büyük adamlar için ayrılan Westminster Abbey mezarlığına gömüldü. 

Eserleri:

 • Bay Pikvik’in Maceraları (1837)
 • Oliver Twist (1839)
 • Nicholas Nickelby (1839)
 • Antikacı Dükkanı (1841)
 • Bir Noel Hikayesi (1843)
 • Martin Chuzzlewit (1844)
 • David Copperfield (1850)
 • Kasvetli Ev (1853)
 • Zor Yıllar (1854)
 • İki Şehrin Hikayesi (1859)
 • Büyük Umutlar (1861)
 • Oliver Twist (1872)

  Sanırım forum sayfalarında aranan ve öğretmenlerimizin istediği tanıtım yazıları bu şekilde oluyor. Ne kadar uzun ve gereksiz değil mi? Ben bu şekle karşı olduğumu belirterek yazıma son vermek istiyorum. Böyle bir tanıtım yapmanın kimseye faydası yok. Öğrencilerin kendi cümleleri ile yazdıkları kısa ve öz tanıtım yazıları bu gereksiz tanıtımların, ödevlerin yerini almalı. Saygılar.

YAZIYI BEĞENDİN Mİ? DURMA PAYLAŞ!
Etiketler: , , , ,
 1. Mehmet diyor ki:

  “AloNeWolf” Adlı Kişi, Öğretmeniniz Bence Sizin Daha Fazla Okumanızı Sağlamak Amacıyla Ödev Vermiyor Olamaz mı?…

 2. filiz diyor ki:

  Başı sıkıcı olabilir ama mükemmel bir kitap herkesin okumasını tavsiye ederim…

 3. oca bune diyor ki:

  çokk thank you 😀

 4. oca bune diyor ki:

  ödevim için çok yardımcı oldu thank you 😀

 5. sılaaa diyor ki:

  Gerçekten çok açık ve iyi bi anlatım olmuş.İşime çok yaradı anlatacağım kitap da buydu.Teşekkür ederim.Emeğinizin karşılığını alırsınız umarım. :) 😀

 6. murat diyor ki:

  Kitabi okudum aynen ozetteki gibi emegi gecen herkese tesekkurler

 7. 07genç diyor ki:

  proje ödevim için çok yardımcı oldu,emeği geçen herkese çok teşekkür ederim :)

 8. AloNeWolf diyor ki:

  Abi adam hakikaten derdimizden anlıyor abi bizde bi hoca var kişisel sorunları var bunu bize fazlası ile yansıtıyor neden mi?
  bunu internetten bulacağımızı ve bir kişinin dahi okumayacağını bizden daha iii bildiği halde diretmekten yorul muyor !
  her neyse bu bilgi için çok teşekkürler!

 9. fatma diyor ki:

  bizerin istediklerimide yapsanız olur aslıda

 10. directioner diyor ki:

  işime yarıyacanı umuyorum anlatıcağım kitap çok güzel :) 😀

 11. xoxo_gossip_girl diyor ki:

  gerçekten çook teşekkürler ödev hakkında bi fikrim oldu sayenizde :)

 12. Cansrak diyor ki:

  sınavdan önce çok yardımcı oldu teşekkürler

Bir Yorum Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Bedri Rahmi Hangi Topluluğa Bağlıydı?
Bedri Rahmi Hangi Topluluğa Bağlıydı?

  Bedri Rahmi Eyüboğlu bulunduğu dönem içerisinde birçok hareket ve oluşum bulunmasına rağmen kendi yolundan giden sanatçılarımızdandır. Katıldığı tek hareket...

Kapat