nuManaGa.com

İç Göçlerin Nedenleri ve Kültürel Alandaki Etkileri

  Çok araştırma yapıyorum bu aralar… Bunda okulun etkisi büyük. Üç buçuk senedir vermediklerini toplu halde verdiler hocalarımız. Son dönemde epey yoğunum anlayacağınız… Ne yapalım sağlık olsun… Verilen görevleri yerine getirmek mesele değil. Severek yapıyorum; fakat son sene takdir edersiniz ki kısaltmalarının sonu s harfi ile biten sınavlara hazırlanma telaşı oluyor. Haliyle zaman yetmiyor araştırmaya, çalışmaya… Neyse konudan sapmayalım. Bu yazımda sizlere iç göçlerin nedenlerinden ve kültürel alandaki etkilerinden kısaca bahsetmeye çalışacağım.

  İç göçler ülke içindeki göçleri kapsar. Şehirlerin sosyal ve ekonomik açıdan çekici olması iç göçlerin yaşanmasında en önemli nedenler olarak göze çarpmaktadır. Şimdi maddeler halinde iç göçlerin nedenlerine bakalım:

Kırsal kesimden itici sebepler:

 • Mirasla toprakların parçalanması.
 • Tarım arazilerinin verimsizleşmesi(erozyona uğraması). 
 • Tarımda makineleşmenin iş gücüne ihtiyacı azaltması.
 • Ekonomik ve sosyal sıkıntılar ve istikrarsızlık.
 • Arazilerin kamulaştırılması.                                            
 • Kırsal alanda eğitim, sağlık, kültürel yetersizlik. 

 

Kentlerdeki çekici özellikler:

 • Gelişen sanayi ve iş sahaları.
 • Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin gelişmiş olması.
 • Uygun iklim ve toprak şartları.
 • Ulaşım kolaylıkları.                                                
 • Bayındırlık hizmetlerinin gelişmiş olması.
 • Kentlerdeki yaşam koşullarının daha iyi olması.
 • Ulaşım haberleşme alanındaki gelişmelerin etkisi.

 

  İç göçler birçok soruna neden olmaktadır. Göç alan bölgelerde mekânsal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere farklı alanlarda sorunlar yaşanmasında iç göçlerin etkisi büyüktür; fakat en önemli sorun sosyal alanda yaşanmaktadır. Kırsal kesimden göç edenlerin getirdiği kültürel öğeler ile şehir yaşantısının öğeleri arasındaki farklılıklar özellikle göç eden insanların büyük sıkıntılarla boğuşmasına neden olmaktadır. Faruk Nafiz’in Sanat adlı şiirinde geçen “İncinir düz cadde de dağda gezen ayaklar.” cümlesi bu sıkıntıların bir özeti gibi sanki. Şimdi maddeler halinde iç göçlerin sosyal ve kültürel alandaki etkilerine göz atalım:

İç Göçlerin Sosyal ve Kültürel Alandaki Etkileri:

 • Göç eden kitlenin içine katıldığı yeni doğal ve toplumsal çevreyi, göç alan kitlelerin de içlerine yeni katılan göçmen kitleleri benimseme güçlükleri yaşanmaktadır. Böylece, yeni bir ortak toplumsal yapı oluşumu söz konusu olmaktadır. Bu da kültürel değişiklik anlamına gelmektedir.
 • Göç edenlerin bazıları şehirle bütünleşirken bazıları da şehirlerde ayrı gruplar meydana getirmektedirler. Bu durum kültürel kaynaşmayı engellemektedir.
 • Ekonomik şartlar ve kabul görme arzusu göç edenlerin kültürel değerlerinden vazgeçmelerine neden olmaktadır.
 • Göç eden insanların alışmış oldukları iklim, yemek, örf ve adetler, sosyal değerler gibi birçok kavram kentlerde çok farklıdır. Göç edenlerin şehre ayak uydurmak zorunda olması kültürel kimliklerinin değişmesine ve önemli değerlerin yok olmasına yol açmaktadır.
 • Köy ve kent kültürünün kaynaşması sonucu ortaya çıkan yeni kültür öğesinde şehir kültürü ağır basmaktadır.
 • İç göçler ne yazık ki insan ve kültür erozyonuna yol açmaktadır. Bunun engellenmesi için toplumsal kaynaklardan şehirliler kadar köylüler de faydalanmalıdır.
YAZIYI BEĞENDİN Mİ? DURMA PAYLAŞ!
Etiketler: , , ,

Bir Yorum Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Halil Sezai Paracıkoğlu
Bu Adam Çok İyi

Müzik dünyasında birbirinden kalitesiz isimler fink atarken, neredeyse tüm mankenlerimiz kasetler patlatırken içimizin sıkılması gayet normal. Eğer siz de benim...

Kapat