nuManaGa.com

Fecr’i Ati Edebiyatı Hakkında Kısa Bilgi

 Serveti Fünun’u reddederek onların bıraktığı boşlukları doldurmak istediler.20 Mart 1909 da Hilal Gazetesi’nin matbaasında toplandılar. İsim olarak “Sanay- ı Emel”i beğenmeyerek Ali Faik’in önerdiği “Fecri Ati” yi seçtiler.Ali Faik’i de başkan seçtiler.

 Yayın organı olarak Serveti Fünun seçildi. Eserler Fecr’i Ati Kütüphanesi adı altında basılacaktı.Servet’i Fünun’da yayınlanan beyanname ile resmen tanıttılar kendilerini. Ahmed Haşim, Celal Sahir, Ali Faik, Hamdullah Suphi, Tahsin Nahid, Yakup Kadri önde gelen isimlerdir.

 Fecr’i Ati yenilik getirmekten çok batıyı daha iyi anlamayı hedeflemiştir.Bu grup Servet’i Fünun’un misyonunu bitirdiğini dillendirdiği için eleştirilere maruz kaldı.Bu eleştirilere Fikret’e ve Cenab’a saldırarak karşılık verdiler.Fakat onlardan daha üstün bir eser yazamadıklarından, yenilik getirmedikleri hususunda eleştirildiler.

 ŞİİR

 Konu ve üslup olarak Servet’i Fünun’un aynısıdır.Farkları ise Fransız şiirini daha iyi anlamaları ve Servet’i Fününcular’ın müstezatını değiştirirek ve de geliştirerek Fransız sembolistlerin serbest nazmına tamamen benzetmelerdir.

 Önde gelen şair Ahmet Haşim’dir. İlk şiirini Mecmua- i Edebiyye’de 1901 de yayımlamıştır. Bu dönemde Fikret ve Cenap etkisindedir.1905 -1908 yılları arasında “Sir-i Kamer” serisi çok beğenildi.1911’de yayınlanan Göl Saatleri dizisi ile ününe ün kattı.

 Ahmet Haşim şiirde manaya inanmaz. Onun için önemli olan ahenktir, musikidir. Şiir sözden çok musikiye yakındır der. (Piyale önsözü ve Şiirde Mana Makalesi)

Haşim’in şiiri  izlenimciliğe uygundur. Realiteden kaçar. Şiir dili iki kısımda incelenir. 1.dönemde ağır ve Servet’i Fünun diline yakın dili vardır.1921’den sonra dilinde sadeleşme görülür.

YAZIYI BEĞENDİN Mİ? DURMA PAYLAŞ!
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Yorum Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Philips 66 Tekniği
Philips 66 Öğretim Tekniği

 TANIMI:   Bu teknik aynı zamanda bir grup tartışması yöntemidir. Tartışma, konunun ‘niçin’ ini ortaya koymaya yarayan, öğrenci merkezli bir...

Kapat