nuManaGa.com

Eğitimde Mahkeme Tekniği

 Sınıfta sanal bir mahkeme kurulması şeklinde uygulanan birçok öğrencinin etkinliğe yani derse katılımını sağlayan aktif öğrenme tekniğidir.

ÖZELLİKLERİ

 Eğitimde mahkeme yöntemi, gerek hazırlık gerekse uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrenci merkezli eğitimi esas alır.

 Amaç öğrencileri öğrenme süreci boyunca etkin kılmak, bu süreç içerisinde neşeli vakit geçirmelerini ve öğretilenlerin kalıcılığını sağlamaktır. Mahkeme tartışılan konunun içeriğine göre kısa ya da uzun olabilir.

 Bir hayli zaman istediğinden bu tekniğin kullanılması güçtür. Devamlı olmasa bile zaman zaman bu teknik kullanılarak öğrencilere hem eleştirel düşünce kazandırılabilir hem de öğrencilerin hoşça vakit geçirmesi sağlanabilir.

 Sempozyumda ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir. Sempozyumda da bir başkan bulunur. Mahkeme bu yönleriyle sempozyumu da anımsatır bizlere. Mahkeme yönteminin eğitimde kullanılması daha zor olduğundan sempozyum şeklinde de konular tartışılıp bir karara bağlanabilir.

Uygulanışı:

Tartışma konusu ya da problemin seçimi: Mahkeme yönteminin eğitimde uygulanabilmesi için öncelikle farklı görüşlerin bulunabileceği bir konu ya da problem belirlenir.

Öğrencilerin görevlendirilmesi: Konu belirlendikten sonra öğrencilere yapmak istedikleri görevler verilir. Bu görev paylaşımı hâkimin, kâtibin ve iki tarafın avukatlarının, araştırmacılarının, tanıklarının kararlaştırılması ve kalanların jüri üyesi olmasıyla tamamlanır.

Araştırma: Görev paylaşımı yapıldıktan sonra belirlenen konu ya da problemle ilgili bütün öğrenciler araştırma yapıp ve malzeme toplarlar. Daha sonra grupların; avukat, tanık, jüri üyesi, araştırmacı rolündeki üyeleri bir araya gelerek konuyla ilgili buldukları malzemeleri tartışıp hazırlık yaparlar.

Mahkemenin başlaması: Öğrenciler araştırma yapıp ön hazırlıklarını bitirdikten sonra mahkeme başlar.

Avukatların savunmalarını yapması: Mahkeme başladıktan sonra avukatlar araştırmalarına dayanarak mahkemenin başında savunmalarını yaparlar.

Tanıkların kanıtlarını sunmaları: Avukatlar savunmalarını yaptıktan sonra tanıklar konuyla ilgili kanıtlarını hâkime sunarlar.

Öğrencilerin savunma aşaması: Bu aşamada avukatlar sorular sorar ve yapılan açıklamaların kendi savlarını destekleyen yönlerini ortaya çıkarmaya çalışırlar.

Davanın toparlanması: Öğrenciler savunmalarını yaptıktan sonra hâkim; yanlışları, eksikleri belirler.

Sonuç: Sonuç olarak jüri üyeleri hangi grubun haklı olduğuna karar verir.

Mahkeme yöntemi uygulanırken bazı noktalar göz önüne alınmalıdır.

Konu seçimi: Öğrencilerin ne öğrenmesi isteniyor?

Çevre Seçimi: Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ortamın en uygun hale getirilmesi.

Öğrencilerin rol seçimi: Öğrenciler kim olacak? Öğrenciler deneyim kazandıkça rollerini değişebilirler.

Öğretmenin rol seçimi: Öğretmen kim olacağına karar verir. Öğretmen olarak kalıp mahkemeyi dışarıdan mı izleyeceğine yoksa mahkemenin içinde mi olacağına karar verir.

Odak noktası seçimi: Mahkeme yönteminde tartışılacak konu ya da problemin belirlenmesi.

YARARLARI

 Karşılıklı görüşlerini savunan öğrenciler tartışma ortamı oluşturarak jüri ve hâkim karşısında davalarını haklı gösterme çabasına girerler. Burada kendini doğru ifade edebilme, karşı görüşlere seviyeli olarak fikirlerini sunabilme, yeteneklerini geliştirme imkânı bulurlar.

 Kişiler birbirlerinin varlığını kabul ederek fikirlerini dikkate alır. Ayrıca savunmalar esnasında empati kurabilme, yeni bakış açıları kazanabilme yeteneklerini geliştirmek için fırsat bulurlar.

 Açık iletişim, kişiler arasında istenen ve hedeflenen bir iletişim modelidir. Kişilerin kendilerini tanıdıkları ve doğru bir şekilde ifade edebildikleri durumlarda mümkündür. Bu yaklaşımda kişiler sağlıklı iletişimin ön koşullarını yerine getirirler, benlik saygıları yüksektir, kendilerine güvenirler, güven duygusu gelişir.

 Mahkeme yöntemi, öğrencilere tartışma ortamı sağladığı için sürekli iletişim halinde olurlar, doğru yönlendirme, pekiştireçler kullanılarak bireylerin kendi aralarında doğru iletişim kurmaları sağlanır.

 Öğrencilerin özgür düşünme ve muhakeme gücünün gelişmesine olanak sağlar.

 Mahkeme yöntemi, eleştirel düşünceyi geliştirmek, birbirlerinin düşüncelerine saygılı bireyler yetiştirmek için oldukça etkili bir tekniktir.

SINIRLILIKLARI

 Öğrencilerin birlikte hareket etmesini sağlayan mahkeme tekniğini uygulamak için bir hayli zaman gerekir. Bu nedenle ders saatleri içerisinde uygulanması zordur. Zaman kaybına neden olduğu savunulabilir.

YAZIYI BEĞENDİN Mİ? DURMA PAYLAŞ!
Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Bir Yorum Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Facebook'ta Dondurulan Üyeliği Aktifleştirme
Facebook’ta Dondurulan Üyeliği Aktifleştirme

 İnternet dünyamızın vazgeçilmezi, biricik sitemiz Feysbuk ile ilgili yardımcı olacağını düşündüğüm bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum.  Arkadaşlarımdan biri “amele kaynıyor” diyerekten...

Kapat