nuManaGa.com

Dinleme Eğitiminde Atasözlerinden Faydalanma

  Dinleme becerisinin çocukların kazandığı ilk beceri olması ve diğer dil becerilerinin temelini oluşturması onu ana dil öğretiminde önemli kılmaktadır.Yaşamın her alanında iletişime yön veren dinleme becerileri okul öncesi dönemde doğal bir şekilde edinilir.O nedenle eğitimciler sahip oldukları zamanları genellikle okuma-yazma etkinlikleri için kullanmayı tercih ederler.Ancak dinlemeyi bilerek okul ortamına gelmiş olmak ne öğrencilerin dinlediklerini anlayabildiklerini ve yorumlayabildiklerini gösterir ne de bu becerinin ana dil öğretiminde üzerinde durulmaması durumunu açıklar.Araştırmalara göre insanlar okuma, yazma ve konuşmaya harcadıkları zamanın toplamı kadar zamanı dinlemeye harcamaktadırlar.İşte bu nedenler özellikle Türkçe derslerinde dinleme çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

   Türkçe programında, bir basamağını dinleme eğitiminin oluşturduğu “Anlama” becerisiyle ilgili, “Bir yazıdaki kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını kavrayabilmek, kelime gruplarını, benzetmeleri, atasözlerini çözümleyebilmek”, “Bir yazıdaki kelimelerin, kelime gruplarının, benzetmelerin, atasözlerinin anlamlarını çözümleyebilmek”, “Bir yazıdaki kelimelerin, kelime gruplarının, benzetmelerin, atasözü ve özdeyişlerin anlamlarını çözümleyebilmek” biçiminde verilen hedef davranışlarda atasözleriyle ilgili çalışmalar da yer almaktadır.

  Atasözlerinin, ilköğretimin ilk sınıflarında şarkılar, masallar, eş anlamlı kelimelerle düzenlenmiş oyunların; daha üst sınıflarda hikâye, şiir, deneme, söyleşi ve anı türlerinin; ilköğretimin ikinci basamağında ise bu türlere ek olarak bilgi verici nitelikteki fıkra, makâle, röportaj vb. türlerin içeriğine ya da ana fikrine işlenmesi, öğrencilerin dinlemeye konsantre olmasını, konuyu daha iyi anlamasını ve dinleme anında konuya motive olarak dinleme sürelerini artırmalarını sağlar.

  Öğretmen, atasözlerini ders kitaplarında yer alan anonim ürünler basamağında işlenebilecek bir konu olarak algılamamalı, onları dinleme eğitiminin bir dayanağı kabul etmelidir. Metnin konusunun anlaşılması ve ana fikrin tespiti için ders içinde bir eğitim ortamı olan metin altı soruları ve sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları sırasında atasözlerinin dinlemeyi kolaylaştırmasına dair açıklamalar yapılmalı ve örnek eğitim ortamları oluşturulmalıdır. Öğrencilerden metnin ana fikriyle ilgili bir atasözü bulmaları ve bu bağlamda metni açıklamaları, dinleme ortamında diğer öğrencilerin dikkatini çekebilecek bir uygulama olabilir. Ayrıca bir atasözü ya da başka bir konu ekseninde oluşturulmuş bir hikâyenin, serim bölümü anlatılıp, düğüm ve çözüm ya da sadece çözüm bölümünün atasözlerinden de yararlanarak, öğrencilerden tamamlanması istenerek, sınıfta dinleme ortamı sağlanabilir.

YAZIYI BEĞENDİN Mİ? DURMA PAYLAŞ!
Etiketler: , , ,

Bir Yorum Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Doğu Türkistan Coğrafyası
Doğu Türkistan Coğrafyası

  Doğu Türkistan nerededir? Ülkemizde birçok kişi yerini bile bilmiyor. Unutturulan, yalnızlaştırılan, adı değiştirilen Doğu Türkistan'ı herkese duyurmaya kararlıyım. Bu...

Kapat