nuManaGa.com

Ders Kitabı İnceleme

  Ders kitaplarındaki çeşitlilik almış başını gidiyor. Ülkemizde çok farklı yayınların bu işe el atması ve ders kitaplarında eskisi gibi birlik olmaması birçok soruna yol açıyor. En önemli sorun kalitesizlik olarak göze çarpıyor. Kitaplar öğretmenlerin istediği gibi değil. Ders kitabı iyi olsa çalışma kitabı tatmin etmiyor. Türkçe ders kitaplarını ele alacak olursak; genel görüş bu ders kitaplarının kalitesiz olduğu yönünde. Öğretmenlerimiz haksız sayılmazlar. Gerçekten Türkçe ders kitaplarında çok fazla eksik var. Özellikle temel becerilerin kitaplara yansımasındaki dengesizliği belirtmek gerek.

  Okuldaki bir dersimizde arkadaşlarımla birlikte Türkçe ders kitabını inceleme üzerine hazırladığımız bir ödevden bölümler paylaşmak istiyorum. Pasifik’in kitabını inceledik ve eleştirdik. Umarım kızmazlar. Kızacaksalar da bana değil bu dersi koyanlara kızsınlar, darılsınlar…

  Türkçe öğretiminin öncelikli hedefi, öğrencilere anlama ve anlatma becerileri kazandırmaktır. Anlama becerileri okuma ve dinleme, anlatma becerileri ise konuşma ve yazmadır. Türkçe ders kitabında yer alan etkinlikler de bu dört temel dil becerisi üzerine kurulmuştur. Grup olarak konuşma ve dinleme becerileri ile ilgili ders kitabında yer alan etkinlikleri inceledik.

DİNLEME

  Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı’na bakıldığında, dinlediğini anlama becerisinin öneminin vurgulandığı, buna rağmen ilgili hedef davranışlara, öğretme-öğrenme durumlarına ve sınama durumlarına yeterince yer verilmediği görülmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da Türkçe derslerinde dinlediğini anlama becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinliklere yeterince yer verilmemektedir.

  2004 yılında yayınlanan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda dinleme eğitimine biraz daha önem verildiği söylenebilir. Programda ‘okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma’ öğrenme alanlarından bahsedildiği halde ‘dinleme’ hakkında bağımsız bir madde bulunmamakta, bu beceriden bazı maddelerin arasında bahsedilmektedir.Her ne kadar bireyin ilk ve en çok maruz kaldığı dil becerisinin dinleme olduğu ve bu becerinin kolaylıkla edinildiği düşünülse de yapılan araştırmalara göre bu becerinin yerleşmesinin uzun zaman aldığı bilinmektedir.

  Dinlediğini anlama becerisini kazandırmada, metne dayalı olarak yapılan etkinlikler şu sıraya göre yapılmalıdır:

Dinleme Öncesi Etkinlikler

Dinleme Anındaki Etkinlikler

Dinleme Sonrası Etkinlikler

  “Pasifik Yayınları İlköğretim Türkçe 7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı”nda yer alan dinleme etkinlikleri incelendiğinde, dinleme becerisine okuma ve yazma becerilerine oranla çok daha az yer verildiğini görmekteyiz. Sayısı az da olsa kitapta yer alan dinleme etkinliklerinde, dinleme öncesi, anı ve sonrası etkinliklere yer verilmiştir. Bu bahsedilen etkinlikler öğrenci çalışma kitabında yer almamakta, öğretmen kılavuz kitabında belirtilmektedir. Öğrenci çalışma kitabında net olarak görünmeyen dinleme etkinlikleri daha çok öğretmenin inisiyatifine bırakılmıştır. Her ne kadar son öğretim programında dinleme becerisine önem verildiği vurgulansa da yeterli ve etkili etkinliklere ders kitaplarında yer verilmemektedir. Ders kitabı incelemesi sırasında karşımıza çıkan dinleme etkinlikleri çoğunlukla okuma ve yazma becerileri üzerine yapılan etkinliklerin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

KONUŞMA

  2005 yılında yayınlanan Türkçe Öğretim Programında konuşma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin Türkçe’nin estetik zevkine vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri, sosyal hayatta karşılaşabilecekleri sorunları konuşarak çözebilmeleri, yorumlayıp değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

  Türkçe Öğretim Programında, konuşma becerisine yönelik olarak, “ hazırlık yapma, sesini ve beden dilini etkili kullanma, konuşurken çok yönlü iletişim araçlarından ve materyallerden faydalanma, konuşma kurallarına uyma, kendini sözlü olarak ifade etme” amaçlarına yönelik kazanımlara yer verilmiştir.

  Dinleme becerisinde olduğu gibi konuşma becerisini kazandırmada da şu sıra takip edilmelidir.

Konuşma Öncesi Etkinlikler

Konuşma Anı Etkinlikler

Konuşma Sonrası Etkinlikler

  “Pasifik Yayınları İlköğretim Türkçe 7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı”nda yer alan konuşma etkinlikleri incelendiğinde, dört temel dil becerisinin içerisinde en az konuşma etkinliklerine yer verildiğini görmekteyiz. Öğrenci çalışma kitabının tümü incelendiğinde karşımıza birkaç tane konuşma etkinliği çıkmaktadır. Bu konuşma etkinlikleri de becerinin kazandırılmasında takip edilmesi gereken konuşma öncesi, anı ve sonrası etkinlikleri içerinde barındırmamaktadır. Daha çok konuşma sonrası etkinlikleri bulunmakta, onlar da büyük oranla öz değerlendirme formları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Konuşma öncesi ve anı etkinlikler öğretmen kılavuz kitabında yer almakta, öğrenci çalışma kitabında bulunmamaktadır. Ancak kılavuz kitapta yer alan konuşma etkinlikleri de yeterli değildir. Program özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin kazanılması konusunda amacına ulaşamamıştır.

  Kısacası, Türkçe ders kitaplarında konuşma ve dinleme becerilerine, okuma ve yazma becerilerine oranla çok daha az yer verilmektedir. Kitaplarda yer alan konuşma ve dinleme etkinlikleri başlı başına kendi alanlarına ait değil, daha çok diğer iki becerinin uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Program dört temel dil becerisine ağırlık vermekte ve bu becerilerin önemini vurgulasa da amacına tam olarak ulaşamamıştır. Özellikle konuşma ve dinleme becerileri etkinlikleri çok az bulunmakta, yer alan etkinlikler de yeterli olmayıp, kazanımlara ulaşma noktasında etkisiz kalmaktadır.

YAZIYI BEĞENDİN Mİ? DURMA PAYLAŞ!
Etiketler: , , , , , ,
  1. tolga yılmaz diyor ki:

    kaynakça alabilir miyim ?

Bir Yorum Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Katilsin!
Katilsin!

  Saddam Hüseyin, Usame Bin Ladin, Kaddafi'nin çocukları... Son yıllarda suçlu ilan edilen ve hunharca öldürülen insanların sayısı ne kadar...

Kapat